Monique van de Ketterij

Eigenaar van Work’in Zeeland

Workin’ Zeeland helpt mensen weer te laten functioneren in het arbeidsproces, met als doel een duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt. Zij werkt voor de werkgever die bijvoorbeeld een re-integratietraject uit handen wil geven, zodat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op dit gebied. Ook is het mogelijk dat een werknemer via een zgn. 2e spoortraject wordt begeleid naar ander passend werk.