Elly Hilgers

Coördinator stichting ZIGZAG / Kantoormanager ZIJ & ZIGZAG

Sinds de oprichting van de stichting ZIGZAG in 2009 ben ik hier werkzaam als coördinator/adviseur. In 2009 besloot het toenmalige bestuur van het waterpark Neeltje Jans/Delta Expo dat na verkoop een deel van de opbrengst in een fonds moest komen om vernieuwende initiatieven met een economische impact te kunnen stimuleren. Met het zgn. ZIGZAG-fonds zijn meer dan 250 grote en kleine initiatieven ondersteund. Mijn rol was en is de aanvragen te begeleiden en te toetsen aan de criteria van het ZIGZAG-fonds.  Belangrijke criteria zijn: werkgelegenheid, vernieuwend en een impuls voor de Zeeuwse economie.  Bij een positief advies wordt de aanvraag voorgelegd aan het bestuur van ZIGZAG en vervolgens wordt een besluit genomen voor een eventuele honorering of een andere aanpak of doorverwijzing. Regelmatig wordt er externe deskundigheid ingeschakeld om de aanvrager aanvullende informatie of kennis te verlenen. De subsidies die worden verstrekt variëren tussen de € 500,– tot € 7.500,–  Er wordt samengewerkt met o.a. adviseurs van Impuls Zeeland als het gaat om bijvoorbeeld innovatiefinanciering.

In 2018 is uitvoerig onderzoek gedaan naar vrouwelijk ondernemerschap in Zeeland. Hoeveel vrouwelijke ondernemers zijn er, in welke sectoren hebben zij een onderneming, wat houdt hen bezig, waar lopen ze tegen aan, welke groei-ambities hebben ze, waarom kloppen er zo weinig vrouwelijke ondernemers aan bij instanties voor hulp over ondernemersvraagstukken enz. enz.  Het onderzoek dat is gedaan door Esmay Gunter, gaf veel antwoorden. Uit de analyse bleek ook dat de doelgroep vrouwelijke ondernemers in 4 categorieën te verdelen zijn: traditionele onderneemsters, maatschappelijke onderneemsters, winstgevende onderneemsters en grensverleggende onderneemsters.

Bij alle categorieën kwam naar voren dat er behoefte was aan meer zichtbaarheid, overleg- en ontmoetingsmomenten met andere onderneemsters, coaching en begeleiding door ervaren onderneemsters of businesscoaches, professionele werkruimte en eventuele ondersteuning bij subsidies of andere financieringsvormen om groeien. Met de in 2015 gestarte promotiecampagne ZIGZAG zoekt vrouwelijke ondernemers met groei-ambities en de start van het kantoor ZIJ & ZIGZAG in 2018 heeft de stichting ZIGZAG het vrouwelijk ondernemerschap in Zeeland op de kaart weten te zetten.